วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดอกกล้วยไม้


กล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้ สวยๆงามๆ
กล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้ สวยๆงามๆ
กล้วยไม้ (Orchid) เป็นพืชวงศ์ใหญ่ที่มีดอกสวยงาม มีความหลากหลายทั้งสีสันลวดลาย ขนาด รูปทรง และกลิ่น เรียกได้ว่าเป็นพืชดอกที่มีความหลากหลายมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง มีมากกว่า 800 สกุล พบในธรรมชาติมากกว่าสองหมื่นชนิด ด้วยความสวยงามและความหลากหลายทำให้กล้วยไม้เป็นที่นิยมไปทั่วโลก มีการปรับปรุงสายพันธุ์โดยการผสมข้ามชนิดข้ามสกุลมากกว่าสามหมื่นคู่ผสม ทำให้กล้วยไม้มีความสวยงามและหลากหลายมากยิ่งขึ้น

รูปภาพ กล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้ สวยๆงามๆ
ดอกกล้วยไม้ กล้วยไม้ไทยสวยๆ

ดอกกล้วยไม้ กล้วยไม้ไทยสวยๆ
ดอกกล้วยไม้ กล้วยไม้ไทยสวยๆ

ดอกกล้วยไม้ กล้วยไม้ไทยสวยๆ
ดอกกล้วยไม้ กล้วยไม้ไทยสวยๆ

ดอกกล้วยไม้ กล้วยไม้ไทยสวยๆ
ดอกกล้วยไม้ กล้วยไม้ไทยสวยๆ

ดอกกล้วยไม้ กล้วยไม้ไทยสวยๆ
ดอกกล้วยไม้ กล้วยไม้ไทยสวยๆ

ดอกกล้วยไม้ กล้วยไม้ไทยสวยๆ
ดอกกล้วยไม้ กล้วยไม้ไทยสวยๆ

กล้วยไม้ ดอกสีขาว
กล้วยไม้ ดอกสีขาว

กล้วยไม้ ดอกสีขาวผสมสีม่วง
กล้วยไม้ ดอกสีขาวผสมสีม่วง

กล้วยไม้
กล้วยไม้

กล้วยไม้
กล้วยไม้

กล้วยไม้
กล้วยไม้

กล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้ไทย
กล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้ไทย

กล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้ไทย
กล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้ไทย

กล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้ไทย
กล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้ไทย

กล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้ไทย
กล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้ไทย

กล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้ไทย
กล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้ไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น